So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 131 sgk Sinh học 6

So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn?

Bài làm:

Đặc điểm so sánh

Rêu

Quyết

Rễ

Sợi nhỏ, có khả năng hút nước

Rễ thật

Thân

Nhỏ, không phân nhánh

Hình trụ, nằm ngang

Nhỏ, mỏng

- Lá già: cuống dài, phiến xẻ thùy

- Lá non: đầu cuộn tròn, có lông trắng

Mạch dẫn

Chưa có

Chính thức

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021