Sinh Học 6: Đề kiểm tra học kì 2 ( Phần 11)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra Sinh học 6 phần 11. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Nhóm nào dưới đây gồm những cây có quả thích nghu với hình thức tự phát tán ?

A. trinh nữ, đỗ xanh, bồ công anh, mướp

B. cải, chò, phượng vĩ, ké đầu ngựa

C. xoài, dưa hấu, trâm bầu, đậu đen

D. cải, đậu xanh, chi chi, đậu bắp

2. Nhóm thực vật nào dưới đây có quả thích nghi với hình thức phát tán nhờ động vật?

A. hoa sữa, tram bầu, cải, thìa là, chi chi

B. ké đầu ngựa, thìa là, cải, cúc tần

C. ổi , dưa hấu, ké đầu ngựa, trinh nữ, hồng xiêm

D. hạt hoa sữa, bưởi, bồ công anh, na, mít

3. Có bao nhiêu vai trò dưới đây nói về vai trò của tảo đối với con người nói riêng và sinh giới nói chung ?

(1) làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp

(2) quang hợp thải ra khí oxi giúp cho sự hô hấp của sinh vật

(3) là người thức ăn cho người và nhiều động vật khác

(4) dùng làm phân bón, làm thuốc…

A.1 B.2 C.3 D.4

4. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau :

Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu gồm ...(1)…, …..(2)….và chưa có …(3)..thật sự. Rêu sinh sản bằng….(4)….được chứa trong túi bào tử, cơ quan này nằm ở….(5)…của cây rêu

A. (1) : lá ; (2) : thân ; (3) : rễ ; (4) : nảy chồi ; (5) : gốc

B. (1) : rễ ; (2) : thân ; (3) : lá ; (4) : nảy chồi ; (5) : mặt dưới lá

C. (1) : lá ; (2) : thân ; (3) : rễ ; (4) : bào tử ; (5) : mặt dưới lá

D. (1) : thân ; (2) : lá ; (3) : rễ ; (4) : bào tử ; (5) : ngọn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy chú thích thay cho các số trong "hình 1 : quá trình thụ phấn và thụ tinh"

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tự luận

Câu 1: Hãy chọn những từ ngữ thích hợp sau đây ( ống phấn, tê bào sinhd ục cái, hạt phấn ) để điển vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của đoạn văn sau :

Ở thực vật có hoa, sau khi thụ phấn trên đầu nhụy có rất nhiều hạt phấn. Mỗi hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhụy trương lên và nảy mầm thành một…(1)…Sau đó, ..(2)…được chuyển đến phấn đầu của ống phấn. Ống phấn xuyên qua đầu nhụy và vòi nhụy vào trong bầu nhụy, sau đó phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào ...(3)..khi tiếp xúc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trình bày các cách dinh dưỡng của vi khuẩn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 :

Cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2017 tại Phú Yên, tôm hùm nuôi tại vùng nuôi thuộc thôn Phú Mỹ xã Xuân Phương xảy ra hiện tượng tôm chết hàng loạt, nguyên nhân được đưa ra nói do "tảo nở hoa". Theo em hiện tượng trên có dẫn đến ô nhiễm môi trường không ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Nối nội dung của cột A với nội dung cột B để hoàn thành kết quả quá trình thụ tinh , kết quả và tạo hạt

Cột ACột B
1. Hợp tử phát triển thànha. Quả chứa hạt
2. Noãn phát triển thànhb. Vỏ hạt
3. Vỏ noãn phát triển thànhc. Hạt chứa phôi
4. Bầu phát triển thànhd. phôi

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021