Đáp án câu 4 phần 2 đề 11 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Nối nội dung của cột A với nội dung cột B để hoàn thành kết quả quá trình thụ tinh , kết quả và tạo hạt

Cột ACột B
1. Hợp tử phát triển thànha. Quả chứa hạt
2. Noãn phát triển thànhb. Vỏ hạt
3. Vỏ noãn phát triển thànhc. Hạt chứa phôi
4. Bầu phát triển thànhd. phôi

Bài làm:

1 --> d

2 --> c

3 --> b

4 --> a

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021