Hãy cho một vài ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 91 - sgk Sinh học 6

Hãy cho một vài ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt.

Bài làm:

Câu 3: Ghép cây là đem cành hay mắt của cây này ghép lên cây khác cho chúng tiếp tục phát triển. Nhân dân ta thường áp dụng phương pháp này để ghép loại cây này với loại cây khác (như cam với bưởi) hoặc ghép những cây trong cùng một loài với nhau (như táo với táo).

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021