Giải bài 11 sinh 6: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Rễ không những giúp cây bám chặt vào đất mà còn giúp cây hút nước và muối khoáng hòa tan từ đất. Rễ cây hút nước và muối khoáng hòa tan như thế nào?

A. Lý thuyết

II. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

1. Rễ cây hút nước và muối khoáng

  • Rễ cây hút nước và muối khoáng hòa tan nhờ muối khoáng
  • Nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây

2. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây

a. Các loại đất trồng khác nhau

  • Mỗi loại đất có khả năng hòa tan muối khoáng và rửa trôi khác nhau => thích hợp trồng các loại cây khác nhau

b. Thời tiết, khí hậu

  • Thời tiết, khí hậu thuận lợi giúp cây tăng khả năng hấp thụ nước và muối khoáng.
  • Ngược lại, thời tiết, khí hậu bất lợi làm cây giảm khả năng hấp thụ nước và muối khoáng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con còn nhiều?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021