Hãy tìm trong vườn trường hoặc vườn nhà em những cây có bệnh do nấm và quan sát xem cây bị bệnh ở bộ phận nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 170 sgk Sinh học 6

Hãy tìm trong vườn trường hoặc vườn nhà em những cây có bệnh do nấm và quan sát xem cây bị bệnh ở bộ phận nào?

Bài làm:

  • Rau ngót, cải, ...: nấm ở thân và lá
  • Cây sung: nấm thân
  • Cây bưởi: nấm ở thân, quả, lá

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021