Kể tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Kể tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.

Bài làm:

Câu 1:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Trên cạn

Dưới nước

Cơ thể người

1

Chó

+

2

Mèo

+

3

+

4

Tôm

+

5

Giun kim

+

6

Tảo

+

7

Nấm

+

8

Hoa hồng

+

9

Sán lá gan

+

10

ốc

+

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải sinh học 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều