Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính ? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 98 - sgk Sinh học 6

Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết.

Bài làm:

 • Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là nhị và nhụy.
  • Hoa đơn tính: Chỉ có nhị hoặc nhuỵ
   • Hoa đực chỉ có nhị
   • Hoa cái chỉ có nhuỵ
  • Hoa lưỡng tính: Có cả nhị và nhuỵ
 • Ví dụ:
  • Ba loại hoa lưỡng tính là: hoa cải, hoa bưởi, hoa cam
  • Ba loại hoa đơn tính là: hoa mướp, hoa bí, dưa chuột

 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021