Kể một số nấm có lợi và một số nấm có hại cho người?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 170 sgk Sinh học 6

Kể một số nấm có lợi và một số nấm có hại cho người?

Bài làm:

  • Nấm có lợi: nấm hương, nấm sò, nấm linh chi, nấm rơm, mộc nhĩ ...
  • Nấm có hại: nấm gây bệnh ở bắp ngô, nấm gây bệnh ở lá và củ khoai tây, nấm độc đỏ, nấm độc đen…

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021