Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 95 - sgk Sinh học 6

Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Bài làm:

 • Hoa gồm các bộ phận chính:
  • Đài (lá đài)
  • Tràng: gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tùy loại
  • Nhị: chứa hạt phấn mang tế bào sinh dục đực
  • Nhụy: có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái
 • Chức năng:
  • Đài và tràng làm thành bao hoa => có chức năng bảo vệ cơ thể
  • Nhị và nhụy chứa các các tế bào sinh dục => Là bộ phận sinh dục chủ yếu của cơ thể

=> Vì vậy, nhị và nhụy là cơ quan quan trọng nhất

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021