Thụ phấn là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 100 - sgk Sinh học 6

Thụ phấn là gì?

Bài làm:

  • Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021