Giải bài 34 sinh 6: Phát tán của quả và hạt

 • 1 Đánh giá

Cây thường sống cố định một chỗ nhưng quả và hạt của chúng lại được phát tán đi xa hơn nơi nó sống. Vậy những yếu tố nào để quả và hạt phát tán được? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 34.

A. Lý thuyết

1. Các cách phát tán quả và hạt

 • Có các cách phát tán quả và hạt:
  • Tự phát tán
  • Phát tán nhờ gió
  • Phát tán nhờ nước
  • Phát tán nhờ động vật
  • Phát tán nhờ con người

2. Đặc điểm thích nghi với các cách phát tán của quả và hạt

 • Phát tán nhờ gió: quả hoặc hạt có cánh hoặc có túm lông, nhẹ
 • Phát tán nhờ động vật có đặc điểm: quả thường có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, quả có nhiều gai hoặc nhiều móc
 • Tự phát tán có đặc điểm: vỏ quả có khả năng tự tách hoặc mở ra để cho hạt tung ra ngoài
 • Con người cũng giúp rất nhiều cho sự phát tán của quả và hạt bằng nhiều cách

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 112 sgk Sinh học 6

Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 112 sgk Sinh học 6

Kể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 112 sgk Sinh học 6

Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 112 sgk Sinh học 6

Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 34: Phát tán của quả và hạt


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021