Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.Câu 2.So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

Bài làm:

Câu 1:

 • Vỏ
  • Biểu bì: bảo vệ thân
  • Thịt vỏ: dự trữ và quang hợp
 • Trụ giữa
  • Một vòng bó mạch: Vận chuyển các chất trong cây
  • Ruột: dự trữ
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021