Đáp án câu 1 phần 2 đề 5 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

II. Tự luận ( 7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Đặc điểm cấu tạo ngoài của rêu khác gì với tảo?

Bài làm:

RêuTảo

- Chỉ có dạng đa bào

- Cơ thể đã phân hóa thành thân, lá cấu tạo đơn giản và có rễ giả

- Có thể đơn bào hoặc đa bào

- Cơ thể chưa phân hóa thành rễ, thân, lá

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021