Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào? Cơ thể của chúng có gì khác so với thực vật ở nước?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tranh 143 sgk Sinh học 6

Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào? Cơ thể của chúng có gì khác so với thực vật ở nước?

Bài làm:

  • Thực vật ở cạn xuất hiện các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng
  • Cơ thể thực vật ở nước cơ thế phân hóa thành rễ, thân ,lá và đã có mạch dẫn (trừ rêu chưa có mạch dẫn)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021