Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây.

Bài làm:

Câu 2: Các em quan sát kĩ hình 11.2 trang 37 SGK để mô tả: con đường hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021