Giải bài 13 sinh 6: Cấu tạo ngoài của thân

 • 1 Đánh giá

Thân là cơ quan sinh dưỡng của cây, có chức năng vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá. Vậy thân gồm những bộ phận nào? Có thể chia thân thành mấy loại?

A. Lý thuyết

1. Cấu tạo ngoài của thân

 • Thân cây gồm:
  • Thân chính
  • Cành
  • Chồi ngọn: giúp thân, cành dài ra
  • Chồi nách: phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa

2. Các loại thân

 • Tùy theo cách mọc của thân mà người ta chia thân làm 3 loại:
  • Thân đứng:
   • thân gỗ
   • thân cột
   • thân cỏ
  • Thân leo:
  • Thân bò:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Thân cây gồm những bộ phận nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 13: Cấu tạo ngoài của thân


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021