Trắc nghiệm sinh học 6 bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 13: Cấu tạo ngoài của thân. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Thân cây bao gồm các bộ phận nào sau đây?

 • A. Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách
 • B. Thân chính, cành, lá
 • C. Thân chính, cành, chồi ngọn
 • D. Cành, chồi ngọn và chồi nách

Câu 2: Chồi nách của cây được phân chia làm 2 loại, đó là

 • A. chồi hoa và chồi lá.
 • B. chồi ngọn và chồi lá.
 • C. chồi hoa và chồi ngọn.
 • D. chồi lá và chồi thân.

Câu 3: Chồi lá sẽ phát triển thành

 • A. hoa.
 • B. cành mang lá.
 • C. lá.
 • D. cành mang hoa.

Câu 4: Chồi hoa sẽ phát triển thành

 • A. lá hoặc cành mang hoa.
 • B. cành mang lá hoặc cành mang hoa.
 • C. hoa hoặc cành mang hoa.
 • D. lá hoặc hoa.

Câu 5: Căn cứ vào cách mọc của thân, người ta chia thân thành:

 • A. Thân quấn, tua cuốn, thân bò
 • B. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ
 • C. Thân đứng, thân leo, thân bò
 • D. Thân cứng, thân mềm, thân bò

Câu 6: Cây thân gỗ và cây thân cột khác nhau chủ yếu ở đặc điểm nào dưới đây ?

 • A. Khả năng phân cành
 • B. Độ cứng của thân
 • C. Thời gian sống
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 7: Nhóm nào dưới đây gồm những cây thân gỗ ?

 • A. Nhài, dâu tây, đậu đen, vừng.
 • B. Tre, mía, mao lương, xương rồng.
 • C. Chò, giáng hương, phi lao, xà cừ.
 • D. Ngô, chuối, dưa chuột, bằng lăng.

Câu 8: Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có thân cột ?

1. Xoài

2. Tuế

3. Bạch đàn

4. Khoai tây

5. Cau

6. Si

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2

Câu 9: Dựa vào vị trí của thân trên mặt đất, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

 • A. Hành hoa
 • B. Dừa
 • C. Phượng vĩ
 • D. Rau má

Câu 10: Cây nào dưới đây leo bằng thân quấn ?

 • A. Gấc
 • B. Mồng tơi
 • C. Cà chua
 • D. Mướp đắng

Câu 11: Cây thân bò có đặc điểm nào sau đây ?

 • A. Mềm yếu, bò lan sát mặt đất
 • B. Có tua cuốn phát triển mạnh
 • C. Cứng, cao, có cành
 • D. Có giác mút đâm sâu vào lòng đất

Câu 12: Cây nào dưới đây không leo bằng thân quấn, cũng không leo bằng tua cuốn ?

 • A. Đậu ván
 • B. Trầu không
 • C. Đậu Hà Lan
 • D. Mướp hương
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 13 sinh 6: Cấu tạo ngoài của thân


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021