Trắc nghiệm sinh học 6 chương 1: Tế bào thực vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 6 chương 1: Tế bào thực vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Bộ phận quan trọng nhất của kính hiển vi là:

 • A. Ống kính
 • B. Thân kính
 • C. Gương phản chiếu ánh sáng
 • D. Ốc điều chỉnh

Câu 2: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : ... là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

 • A. Bào quan
 • B. Mô
 • C. Hệ cơ quan
 • D. Cơ thể

Câu 3: Ở tế bào thực vật, bộ phận nào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

 • A. Chất tế bào
 • B. Vách tế bào
 • C. Nhân
 • D. Màng sinh chất

Câu 4: Kính lúp có đặc điểm nào sau đây ?

 • A. Được cấu tạo bởi tay cầm và tấm kính trong có hai mặt lồi.
 • B. Được cấu tạo bởi tay cầm và tấm kính trong có hai lõm.
 • C. Được cấu tạo bởi giá đỡ và tấm kính trong có hai mặt lõm.
 • D. Được cấu tạo bởi giá đỡ và tấm kính trong có một mặt lồi, một mặt lõm.

Câu 5: Lục lạp hàm chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật ?

 • A. Chất tế bào
 • B. Vách tế bào
 • C. Nhân
 • D. Màng sinh chất

Câu 6: Hiện tượng nào dưới đây không phản ánh sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật ?

 • A. Sự gia tăng diện tích bề mặt của một chiếc lá
 • B. Sự xẹp, phồng của các tế bào khí khổng
 • C. Sự tăng dần kích thước của một củ khoai lang
 • D. Sự vươn cao của thân cây tre

Câu 7: Ở cơ thể thực vật, loại mô nào bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia mạnh mẽ ?

 • A. Mô phân sinh
 • B. Mô bì
 • C. Mô dẫn
 • D. Mô tiết

Câu 8: Trong các tế bào sau, tế bào nào có khả năng phân chia?

 • A. Tế bào non
 • B. Tế bào già
 • C. Tế bào trưởng thành
 • D. Tế bào già và tế bào trưởng thành

Câu 9: Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?

 • A. 32 tế bào
 • B. 4 tế bào
 • C. 8 tế bào
 • D. 16 tế bào

Câu 10: Kính hiển vi điện tử có khả năng phóng to ảnh của vật từ

 • A. 5 000 - 8 000 lần.
 • B. 40 - 3 000 lần.
 • C. 10 000 - 40 000 lần.
 • D. 100 - 500 lần.

Câu 11: Trong việc sử dụng và bảo quản kính hiển vi, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

 • A. Khi di chuyển kính thì phải dùng cả 2 tay : một tay đỡ chân kính, một tay cầm chắc thân kính
 • B. Sau khi dùng cần lấy khăn bông lau bàn kính, chân kính, thân kính
 • C. Sau khi dùng thì cần lấy giấy thấm lau thị kính, vật kính
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 12: Các bộ phận chính của kính hiển vi bao gồm:

 • A. chân kính, ống kính và bàn kính.
 • B. thị kính, gương phản chiếu ánh sáng và vật kính.
 • C. thị kính, đĩa quay và vật kính.
 • D. chân kính, thị kính và bàn kính.

Câu 13: Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật bao nhiêu lần ?

 • A. 3 - 20 lần
 • B. 25 - 50 lần
 • C. 100 - 200 lần
 • D. 2 - 3 lần

Câu 14: Trong các loại tế bào dưới đây, tế bào nào dài nhất ?

 • A. Tế bào mô phân sinh ngọn
 • B. Tế bào sợi gai
 • C. Tế bào thịt quả cà chua
 • D. Tế bào tép bưởi

Câu 15: Màng sinh chất có chức năng:

 • A. Bao bọc ngoài chất tế bào
 • B. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định
 • C. Điều khiển hoạt động sống của tế bào
 • D. Chứa dịch tế bào

Câu 16: Ở tế bào thực vật, bộ phận nào là ranh giới trung gian giữa vách tế bào và chất tế bào ?

 • A. Không bào
 • B. Nhân
 • C. Màng sinh chất
 • D. Lục lạp

Câu 17: Trong cấu tạo của tế bào thực vật, bào quan nào thường có kích thước rất lớn, nằm ở trung tâm tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu ?

 • A. Nhân
 • B. Không bào
 • C. Ti thể
 • D. Lục lạp
Xem đáp án
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021