Trắc nghiệm sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Chúng ta cần lưu ý điều gì khi diệt cỏ dại? Tại sao?

 • A. Ngắt bỏ hết lá vì cỏ dại thường sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng lá.
 • B. Nhổ bỏ tận gốc vì cỏ dại thường phát tán rất nhanh nhờ quá trình sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ.
 • C. Cắt sát gốc vì cỏ dại không có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và tốc độ tăng trưởng của chúng thì cực chậm.
 • D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 2: Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật đều có khả năng sinh sản sinh dưỡng bằng thân rễ ?

 • A. Cam, na
 • B. Cau, mía
 • C. Cỏ gấu, tre
 • D. Riềng, chuối

Câu 3: Trường hợp nào sau đây không phải là sinh sản sinh dưỡng ?

 • A. Sinh sản bằng thân rễ
 • B. Sinh sản bằng lá
 • C. Sinh sản bằng hạt
 • D. Sinh sản bằng rễ củ

Câu 4: Cây nào dưới đây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ ?

 • A. Chuối
 • B. Mồng tơi
 • C. Xoài
 • D. Cỏ tranh

Câu 5: Khi đặt một mảnh lá vào đất ẩm trong điều kiện nhiệt độ, ánh sáng phù hợp thì lá của cây nào dưới đây có thể mọc ra những cây non ?

 • A. Thuốc bỏng
 • B. Trầu không
 • C. Bưởi
 • D. Hồng

Câu 6: Cây khoai lang sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng gì ?

 • A. Lá
 • B. Rễ củ
 • C. Thân củ
 • D. Thân rễ

Câu 7: Cây rau má sinh sản sinh dưỡng bằng

 • A. rễ củ.
 • B. thân rễ.
 • C. thân bò.
 • D. thân củ.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

 • A. Cây khoai tây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân củ
 • B. Cây chuối sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng rễ củ.
 • C. Cây khoai lang sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ.
 • D. Cây bí đỏ sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng lá.

Câu 9: Cây nào dưới đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên khác với những cây còn lại ?

 • A. Nghệ
 • B. Trúc
 • C. Sắn
 • D. Dong ta

Câu 10: Cây nào dưới đây không có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ?

 • A. Tre
 • B. Gừng
 • C. Cà pháo
 • D. Sen
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 26 sinh 6: Sinh sản sinh dưỡng


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021