Giải bài 26 sinh 6: Sinh sản sinh dưỡng

  • 1 Đánh giá

Một số cây có hoa, thân, rễ, lá của nó có chức năng nuôi dưỡng cây còn có thể tạo thành cây mới. Vậy những cây mới đó được hình thành như thế nào? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 26.

A. Lý thuyết

1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa

Kết quả hình ảnh cho sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

  • Trong điều kiện thích hợp (độ ẩm, nhiệt độ, ... ) một số cây có hoa có thể hình thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá

2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây

  • Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
  • Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ở cây có hoa là: sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá, ...

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 88 - sgk Sinh học 6

Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng lá mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 88 - sgk Sinh học 6

Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào? Vì sao phải làm như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 88 - sgk Sinh học 6

Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 88 - sgk Sinh học 6

Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bẳng cách nào? Tại sao không trồng bằng củ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021