Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

Bài làm:

Câu 1:

  • Tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
  • Quá trình phân chia tế bào diễn ra: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia và một vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào mẹ thành 2 tế bào con.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021