Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết

  • 1 Đánh giá

Bài tập: Trang 102 - sgk Sinh học 6

Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết.

Đặc điểmHọa thụ phấn nhờ sâu bọHoa thụ phấn nhờ gió
Bao hoa
Nhị hoa
Nhụy hoa
Đặc điểm khác

Bài làm:

Đặc điểmHọa thụ phấn nhờ sâu bọHoa thụ phấn nhờ gió
Bao hoalớn, có màu sắc sặc sỡ và hương thơmnhỏ, không có màu sắc sặc sỡ và hương thơm
Nhị hoahạt phấn to, dính, chỉ nhị ngắnhạt phấn nhỏ nhẻ, chỉ nhị dài, bao phần treo lủng lẳng
Nhụy hoađầu nhụy có chất dínhđầu nhụy dài bề mặt tiếp xúc lớn, nhiều lông dính
Đặc điểm khác

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021