Trắc nghiệm sinh học 6 bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Rễ là gì?

 • A. Cơ quan sinh dưỡng của cây
 • B. Cơ quan sinh sản của cây
 • C. Cơ quan quang hợp của cây
 • D. Cả B và C

Câu 2: Theo chiều từ rễ lên thân, các miền của rễ được sắp xếp theo trình tự như thế nào ?

 • A. Miền chóp rễ, miền sinh trưởng, miền hút, miền trưởng thành.
 • B. Miền sinh trưởng, miền chóp rễ, miền hút, miền trưởng thành.
 • C. Miền chóp rễ, miền hút, miền sinh trưởng, miền trưởng thành.
 • D. Miền hút, miền chóp rễ, miền trưởng thành, miền sinh trưởng.

Câu 3: Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính ?

 • A. 2 loại
 • B. 3 loại
 • C. 4 loại
 • D. 5 loại

Câu 4: Vì sao bộ rễ thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều?

 • A. Để giữ cho cây đứng thẳng
 • B. Để lấy nước và muối khoáng
 • C. Để giữ cho cây đứng vững
 • D. Cả B và C

Câu 5: Cây nào dưới đây có rễ cọc ?

 • A. Rau dền
 • B. Hành hoa
 • C. Lúa
 • D. Chuối

Câu 6: Cây nào dưới đây có cấu tạo cấu tạo rễ có nhiều sai khác với những cây còn lại ?

 • A. Bèo cái
 • B. Bèo Nhật Bản
 • C. Bèo tấm
 • D. Đậu xanh

Câu 7: Trong cấu tạo của rễ, miền trưởng thành đảm nhiệm chức năng gì ?

 • A. Hấp thụ nước và muối khoáng
 • B. Che chở cho đầu rễ
 • C. Dẫn truyền
 • D. Làm cho rễ dài ra

Câu 8: Các cây sống trong nước rễ không có lông hút vì?

 • A. Cây không cần nước
 • B. Cây hút nước và muối khoáng hòa tan qua bề mặt các tế bào biểu bì của rễ
 • C. Môi trường nước đã nâng đỡ cây
 • D. Cả A và B

Câu 9: Rễ cọc có đặc điểm nào sau đây ?

 • A. Bao gồm nhiều rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm ngược lên trên mặt đất.
 • B. Bao gồm một rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm xiên xuống mặt đất.
 • C. Bao gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc tỏa ra từ gốc thân tạo thành chùm.
 • D. Bao gồm nhiều rễ con mọc nối tiếp nhau tạo thành chuỗi.

Câu 10: Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính ?

 • A. 3 miền
 • B. 4 miền
 • C. 2 miền
 • D. 5 miền

Câu 11: Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây có rễ chùm ?

1. Bưởi

2. Diếp cá

3. Dừa

4. Ngô

5. Bằng lăng

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 4

Câu 12: Rễ cây ngập trong nước có lông hút không?

 • A. Tất cả những cây mà rễ ngập trong nước đều có lông hút
 • B. Tất cả những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút
 • C. Phần lớn những cây mà rễ ngập trong nước có lông hút
 • D. Phần lớn những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút

Câu 13: Cây nào dưới đây có rễ phụ ?

 • A. Ngô
 • B. Si
 • C. Trầu không
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 14: Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng dạng rễ ?

 • A. Tỏi và rau ngót
 • B. Bèo tấm và tre
 • C. Mít và riềng
 • D. Mía và chanh
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 9 sinh 6: Các loại rễ, các miền của rễ


 • 3 lượt xem