Trắc nghiệm sinh học 6 chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 6 chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cây nào dưới đây có cánh hoa màu tím ?

 • A. Cà pháo
 • B. Sim
 • C. Bằng lăng
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 2: Hoa là cơ quan chuyên hoá với chức năng

 • A. sinh sản.
 • B. sinh dưỡng.
 • C. cảm ứng.
 • D. dự trữ.

Câu 3: Trong một bông hoa đơn tính không thể xuất hiện đồng thời hai bộ phận nào sau đây ?

 • A. Nhị và nhuỵ
 • B. Đài và tràng
 • C. Đài và nhuỵ
 • D. Nhị và tràng

Câu 4: Hoa nào dưới đây có cách xếp trên cây khác với những loài hoa còn lại ?

 • A. Hoa súng
 • B. Hoa tra làm chiếu
 • C. Hoa khế
 • D. Hoa râm bụt

Câu 5: Loài hoa nào dưới đây có lá đài và cánh hoa giống hệt nhau ?

 • A. Hoa cà
 • B. Hoa bí đỏ
 • C. Hoa bưởi
 • D. Hoa loa kèn

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

 • A. Hoa khoai tây là hoa lưỡng tính.
 • B. Hoa mướp đắng là hoa lưỡng tính.
 • C. Hoa hồng là hoa đơn tính.
 • D. Hoa sen là hoa đơn tính.

Câu 7: Cây nào dưới đây không thụ phấn nhờ sâu bọ, cũng không thụ phấn nhờ gió ?

 • A. Mướp
 • B. Rong đuôi chó
 • C. Dạ hương
 • D. Quỳnh

Câu 8: Cơ quan sinh sản chủ yếu của hoa đực là gì ?

 • A. Tràng
 • B. Nhuỵ
 • C. Nhị
 • D. Đài

Câu 9: Hoa lưỡng tính có đặc điểm nào dưới đây ?

 • A. Chỉ có nhuỵ
 • B. Chỉ có nhị
 • C. Có đủ đài và tràng
 • D. Có đủ nhị và nhuỵ

Câu 10: Thụ phấn là hiện tượng cần nhưng chưa đủ của thụ tinh, vì sao?

 • A. Có thụ phấn thì mới có thụ tinh, nhưng hạt phấn phải nảy mầm thì mới xảy ra thụ tinh, có trường hợp xảy ra thụ phấn nhưng không xảy ra thụ tinh vì hạt phấn không nảy mầm
 • B. Có thụ phấn thì mới có thụ tinh, nhưng hạt phấn phải nảy mầm thì mới xảy ra thụ tinh
 • C. Có trường hợp xảy ra thụ phấn nhưng không xảy ra thụ tinh vì hạt phấn không nảy mầm
 • D. Có sự liên quan giữa thụ phấn và thụ tinh để hình thành cơ thể mới

Câu 11: Sau khi thụ tinh, bầu nhuỵ của hoa sẽ biến đổi và phát triển thành

 • A. hạt chứa noãn.
 • B. noãn chứa phôi.
 • C. quả chứa hạt.
 • D. phôi chứa hợp tử.

Câu 12: Hoa tự thụ phấn

 • A. có thể là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính.
 • B. luôn là hoa lưỡng tính.
 • C. luôn là hoa đơn tính.
 • D. phần lớn là hoa lưỡng tính, một số ít là hoa đơn tính.

Câu 13: Bộ phận nào của hoa tạo thành hạt?

 • A. Vỏ noãn
 • B. Hợp tử
 • C. Bầu nhụy
 • D. Noãn đã thụ tinh

Câu 14: Cây nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ sâu bọ ?

 • A. Phi lao
 • B. Nhài
 • C. Lúa
 • D. Ngô

Câu 15: Nhóm nào dưới đây gồm những loài hoa thụ phấn nhờ gió ?

 • A. Hoa cỏ may, hoa ngô, hoa lau
 • B. Hoa cà, hoa bí đỏ, hoa chanh
 • C. Hoa hồng, hoa sen, hoa cải
 • D. Hoa râm bụt, hoa khế, hoa na

Câu 16: Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh ?

 • A. Bao phấn
 • B. Noãn
 • C. Bầu nhuỵ
 • D. Vòi nhuỵ

Câu 17: Mỗi hoa lưỡng tính thường có bao nhiêu nhuỵ ?

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Xem đáp án
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021