Trắc nghiệm sinh học 6 chương 8: Các nhóm thực vật (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 6 chương 8: Các nhóm thực vật (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ở cây rêu không tồn tại cơ quan nào dưới đây ?

 • A. Rễ giả
 • B. Thân
 • C. Hoa
 • D. Lá

Câu 2: Rêu sau khi chết đi có thể được dùng làm

 • A. hồ dán.
 • B. thức ăn cho con người.
 • C. thuốc.
 • D. phân bón.

Câu 3: Vảy ở nón cái của cây thông thực chất là

 • A. lá noãn.
 • B. noãn.
 • C. nhị.
 • D. túi phấn.

Câu 4: Những loài tảo nào dưới đây sống ở nước mặn?

 • A. Rong mơ, rau câu, tảo sừng hươu
 • B. Rong mơ, tảo xoắn, tảo vòng
 • C. Rau diếp biển, tảo tiểu cầu, tảo xoắn
 • D. Tảo vòng, tảo nâu, rau câu

Câu 5: Trong các loại tảo dưới đây, loại tảo nào có kích thước lớn nhất ?

 • A. Tảo tiểu cầu
 • B. Rau câu
 • C. Rau diếp biển
 • D. Tảo lá dẹp

Câu 6: Trên Trái Đất, quyết cổ đại tồn tại cách đây khoảng

 • A. 250 triệu năm.
 • B. 100 triệu năm.
 • C. 50 triệu năm.
 • D. 300 triệu năm.

Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu ?

 • A. Sinh sản bằng bào tử
 • B. Thân có mạch dẫn
 • C. Có lá thật sự
 • D. Chưa có rễ chính thức

Câu 8: Thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả vì:

 • A. Có nhiều cây to và sống lâu năm
 • B. Có sự sinh sản hữu tính
 • C. Có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn
 • D. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo phức tạp, đa dạng, có khả năng thích nghi với các điều kiện sống khác nhau trên Trái Đất

Câu 9: Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần có chung đặc điểm nào khiến chúng có mối quan hệ gần gũi?

 • A. Đều sống chủ yếu trên cạn
 • B. Đều có rễ, thân, lá thật sự
 • C. Đều sinh sản bằng hạt
 • D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 10: Trong lịch sử Trái Đất, Quyết phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu như thế nào ?

 • A. Nóng và khô hanh
 • B. Nóng và ẩm
 • C. Lạnh và khô hanh
 • D. Lạnh và ẩm

Câu 11: Trên Trái Đất, thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ?

 • A. Diện tích đất liền dần mở rộng
 • B. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất
 • C. Xảy ra hiện tượng trôi dạt lục địa
 • D. Khí hậu trở nên khô và lạnh (thời kì Băng hà)

Câu 12: Các đại diện của lớp Một lá mầm thường có mấy dạng gân lá chính ?

 • A. 4 dạng
 • B. 3 dạng
 • C. 1 dạng
 • D. 2 dạng

Câu 13: Loài hoa nào dưới đây thường có 4 - 5 cánh ?

 • A. Hoa bưởi
 • B. Hoa loa kèn
 • C. Hoa huệ
 • D. Hoa ly

Câu 14: Trong các ngành thực vật hiện có, ngành nào bao gồm các đại diện có tổ chức cơ thể hoàn thiện nhất ?

 • A. Ngành Hạt trần
 • B. Ngành Hạt kín
 • C. Ngành Dương xỉ
 • D. Ngành Rêu

Câu 15: Trong các phương pháp nhân giống dưới đây, phương pháp này cho hiệu quả kinh tế cao nhất ?

 • A. Ghép cành
 • B. Chiết cành
 • C. Nuôi cấy mô, tế bào
 • D. Ghép cây
Xem đáp án
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021