Trắc nghiệm sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Các bộ phận chính của hoa bao gồm:

 • A. Đế hoa, hạt phấn, noãn
 • B. Đài, tràng (cánh hoa) , nhị và nhụy
 • C. Đài, tràng, chỉ nhị
 • D. Đế hoa, cuống hoa, nhị và nhụy

Câu 2: Các bộ phận chính của nhụy hoa là:

 • A. Đầu nhụy, vòi nhụy, noãn
 • B. Đầu nhụy, vòi nhụy, hạt phấn
 • C. Đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy, trong bầu nhụy chứa noãn
 • D. Bầu nhụy, hạt phấn, noãn

Câu 3: Nhị hoa gồm những thành phần nào ?

 • A. Bầu nhuỵ và chỉ nhị
 • B. Bao phấn và noãn
 • C. Bao phấn và chỉ nhị
 • D. Noãn, bao phấn và chỉ nhị

Câu 4: Phần sặc sỡ nhất của các loài hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có tên gọi là gì ?

 • A. Nhuỵ
 • B. Nhị
 • C. Tràng
 • D. Đài

Câu 5: Tế bào sinh dục đực của cây lưỡng tính có ở đâu ?

 • A. Trong không bào của cánh hoa
 • B. Trong bao phấn của nhị
 • C. Trong noãn của nhuỵ
 • D. Trong đài hoa

Câu 6: Cấu tạo của tràng gồm:

 • A. Nhị và nhụy
 • B. Nhiều cánh hoa
 • C. Nhiều hạt phấn
 • D. Nhụy và bầu

Câu 7: Cây nào dưới đây có cánh hoa màu tím ?

 • A. Cà pháo
 • B. Sim
 • C. Bằng lăng
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 8: Hoa là cơ quan chuyên hoá với chức năng

 • A. sinh sản.
 • B. sinh dưỡng.
 • C. cảm ứng.
 • D. dự trữ.

Câu 9: Trong một bông hoa đơn tính không thể xuất hiện đồng thời hai bộ phận nào sau đây ?

 • A. Nhị và nhuỵ
 • B. Đài và tràng
 • C. Đài và nhuỵ
 • D. Nhị và tràng

Câu 10: Cơ quan sinh sản chủ yếu của hoa đực là gì ?

 • A. Tràng
 • B. Nhuỵ
 • C. Nhị
 • D. Đài

Câu 11: Bộ phận nào của hoa thường có khả năng quang hợp ?

 • A. Nhuỵ
 • B. Nhị
 • C. Tràng
 • D. Đài

Câu 12: Bao hoa gồm có hai thành phần, đó là

 • A. tràng và nhị.
 • B. đài và tràng.
 • C. nhị và nhuỵ.
 • D. đài và nhuỵ.

Câu 13: Chức năng chủ yếu của bao hoa là gì ?

 • A. Sinh sản
 • B. Tổng hợp chất hữu cơ đi nuôi cây
 • C. Bảo vệ, che chở cho nhị và nhuỵ
 • D. Dự trữ sắc tố cho cây
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 28 sinh 6: Cấu tạo và chức năng của hoa


 • 2 lượt xem