Trắc nghiệm sinh học 6 bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Thoát hơi nước ở lá có vai trò nào dưới đây ?

 • A. Điều hoà không khí
 • B. Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời
 • C. Giúp vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 2: Phần lớn nước vào cây được sử dụng làm gì?

 • A. Được mạch gỗ vận chuyển đi nuôi cây
 • B. Dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho cây
 • C. Được thải ra môi trường
 • D. Dùng cho quá trình quang hợp

Câu 3: Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thải ra ngoài môi trường nhờ hiện tượng

 • A. Ra hoa, tạo quả.
 • B. Thoát hơi nước qua lá.
 • C. Hô hấp ở rễ.
 • D. Quang hợp ở lá.

Câu 4: Quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra mạnh mẽ trong điều kiện nào sau đây ?

 • A. Có gió thổi mạnh
 • B. Thời tiết nắng nóng
 • C. Không khí khô hanh
 • D.Tất cả các phương án đưa ra

Câu 5: Ở thực vật, thoát hơi nước thường diễn ra chủ yếu ở

 • A. mặt dưới của lá.
 • B. mặt trên của lá.
 • C. lông hút ở rễ.
 • D. miền chóp rễ.

Câu 6: Cây nào dưới đây thường chỉ thoát hơi nước vào ban đêm ?

 • A. Mồng tơi
 • B. Xương rồng
 • C. Đậu xanh
 • D. Cải ngồng

Câu 7: Quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở bộ phận nào của cây ?

 • A. Quả
 • B. Rễ
 • C. Lá
 • D. Thân

Câu 8: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá?

 • A. Ánh sáng, diệp lục
 • B. Độ ẩm của không khí
 • C. Ánh sáng, nhiệt độ
 • D. Cả A và B

Câu 9: Phần lớn nước thất thoát ra ngoài môi trường qua bộ phận nào của lá ?

 • A. Mép lá
 • B. Gân lá
 • C. Lỗ khí
 • D. Lớp cutin

Câu 10: Khi đưa cây đi trồng nơi khác, để tránh cho cây không bị mất nước, người ta thường làm gì ?

 • A. Nhúng ngập cây vào nước
 • B. Tỉa bớt lá
 • C. Cắt ngắn rễ
 • D. Tưới đẫm nước cho cây

Câu 11: Lượng nước thoát ra từ tất cả thực vật trên Trái Đất trung bình mỗi năm là

 • A. 55 000 tỉ tấn.
 • B. 45 000 tỉ tấn.
 • C. 75 000 tỉ tấn.
 • D. 95 000 tỉ tấn.

Câu 12: Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thải ra ngoài môi trường nhờ hiện tượng

 • A. ra hoa, tạo quả.
 • B. thoát hơi nước qua lá.
 • C. hô hấp ở rễ.
 • D. quang hợp ở lá.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 sinh 6: Phần lớn nước vào cây đi đâu? sgk Sinh học 6 trang 80


 • 3 lượt xem