Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 134 sgk Sinh học 6

Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?

Bài làm:

 • Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái nằm trên cùng một cây.
 • Nón đực:
  • Nhỏ, mọc thành cụm.
  • Vảy (nhị) mang hai túi phấn chứa hạt phấn.
  • Trục nón ở giữa
 • Nón cái:
  • Lớn, mọc riêng lẻ
  • Vảy (lá noãn) mang hai noãn.
  • Trục nón ở giữa

 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021