Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

 • 1 Đánh giá

Câu 3*: Trang 64 - sgk Sinh hộc 6

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Bài làm:

Câu 3:

 • Có màu lục, dạng bản dẹt, có nhiều hình dạng khác nhau
 • Có 3 kiểu gân lá:
  • Gân hình mạng
  • Gân song song
  • Gân hình cung
 • Có 2 nhóm lá chính: lá đơn và lá kép
 • Lá xếp trên cây theo 3 kiểu:
  • Mọc cách
  • Mọc đối
  • Mọc vòng
 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021