Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 151 sgk Sinh học 6

Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước.

Bài làm:

  • Thực vật giữ nguồn nước ngầm, làm hạn chế ngập lụt, hạn hán:
    • Hệ rễ của cây hấp thụ nước và duy trì lượng nước ngầm trong đất; lượng nước này sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sống... góp phần tránh được hạn hán.
    • Nhờ có tác dụng giữ nước của rễ, cây xanh che chắn dòng chảy do mưa lớn gây ra góp phần hạn chế lũ lụt trên Trái Đất.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021