Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 112 sgk Sinh học 6

Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì?

Bài làm:

  • Phát tán nhờ động vật có đặc điểm: quả thường có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, quả có nhiều gai hoặc nhiều móc

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021