Trắc nghiệm sinh học 6 bài 34: Phát tán của quả và hạt

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 34: Phát tán của quả và hạt. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Sự phát tán là:

 • A. Hiện tượng quả và hạt có thể bay đi xa nhờ gió
 • B. Hiện tượng quả và hạt được mang đi xa nhờ động vật
 • C. Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống
 • D. Hiện tượng quả và hạt có thể tự vung vãi nhiều nơi

Câu 2: Cây có cách phát tán hạt nào?

 • A. Phát tán nhờ gió
 • B. Phát tán nhờ động vật
 • C. Tự phát tán
 • D. Cả A, B, và C

Câu 3: Những loại quả có khả năng tự phát tán hầu hết thuộc nhóm nào dưới đây ?

 • A. Quả mọng
 • B. Quả hạch
 • C. Quả khô nẻ
 • D. Quả khô không nẻ

Câu 4: Loại quả nào dưới đây có khả năng tự phát tán ?

 • A. Trâm bầu
 • B. Thông
 • C. Ké đầu ngựa
 • D. Chi chi

Câu 5: Những loại quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm nào sau đây ?

 • A. Khi chín có vị ngọt hoặc bùi
 • B. Có lông hoặc gai móc
 • C. Khi chín có mùi thơm
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 6: Quả dưa hấu phát tán chủ yếu nhờ hình thức nào ?

 • A. Phát tán nhờ nước
 • B. Phát tán nhờ động vật
 • C. Phát tán nhờ gió
 • D. Tự phát tán

Câu 7: Quả trâm bầu phát tán chủ yếu theo hình thức nào ?

 • A. Phát tán nhờ nước
 • B. Phát tán nhờ gió
 • C. Phát tán nhờ động vật
 • D. Tự phát tán

Câu 8: Nhóm nào gồm những quả/hạt phát tán nhờ gió ?

 • A. Quả bông, hạt cau, quả cam, quả táo
 • B. Quả cải, quả ké đầu ngựa, quả bồ kết, quả dưa chuột
 • C. Quả trâm bầu, quả bồ công anh, hạt hoa sữa, quả chò
 • D. Quả chuối, quả sấu, quả nhãn, quả thìa là

Câu 9: Những quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm nào dưới đây ?

 • A. Kích thước nhỏ bé
 • B. Có cánh hoặc có lông
 • C. Nhẹ
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 10: Dựa vào hình thức phát tán chủ yếu, em hãy cho biết quả nào dưới đây không cùng nhóm với những quả còn lại ?

 • A. Cải
 • B. Đậu Hà Lan
 • C. Hồng xiêm
 • D. Chi chi

Câu 11: Quả cây xấu hổ có hình thức phát tán tương tự quả nào dưới đây ?

 • A. Quả ké đầu ngựa
 • B. Quả cải
 • C. Quả chi chi
 • D. Quả đậu bắp

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

 • A. Hạt hoa sữa phát tán chủ yếu nhờ gió.
 • B. Hạt đậu xanh phát tán chủ yếu nhờ động vật.
 • C. Hạt thông phát tán chủ yếu nhờ nước.
 • D. Hạt bơ có khả năng tự phát tán.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 34 sinh 6: Phát tán của quả và hạt


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021