So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 127 sgk Sinh học 6

So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác?

Bài làm:

Cây có hoaRêu
- Có hoa- Chưa có hoa
- Thân và lá có mạch dẫn- Thân và lá có mạch dẫn
- Có rễ thật- Có rễ giã
- Sinh sản bằng hoa- Sinh sản bằng bao tử

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021