Chỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Chỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

Bài làm:

Câu 1:

Cấu tạo của miền hút gồm 2 phần chính:

 • Vỏ:
  • Biều bì có nhiều lông hút. Lông hút của tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan
  • Thịt vỏ có chức năng vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa
 • Trụ giữa:
  • Bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất
  • Ruột chứa chất dự trữ
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021