Kể tên một số cây có lá biến dạng ở địa phương và nêu chức năng của chúng.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 85 - sgk Sinh học 6

Kể tên một số cây có lá biến dạng ở địa phương và nêu chức năng của chúng.

Bài làm:

Câu 3: Ở mỗi địa phương thì chủ yếu có cây dong ta và xương rồng biến dạng lá.

  • Lá biến thành gai như lá cây xương rồng, do sống ở những nơi khô cằn thiếu nước, lá biến thành gai để giảm sự thoát hơi nước của cây thì mới tồn tại được.
  • Lá biến thành vảy như lá cây dong ta, lá có dạng vảy mỏng che chở cho thân rễ sống ở dưới đất.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021