Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào ? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 143 sgk Sinh học 6

Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó?

Bài làm:

  • Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hạn do mặt trời chiếu sáng liên tục, các hạt trần nguyên thủy dần dần bị chết thay vào đó là các hạt kín
  • Đặc điểm tiến hóa của ngành hạt kín hơn hẳn so với các ngành thực vật trước nó, đã tạo điều kiện cho thực vật hạt kín chiếm địa vị thống trị trong giới thực vật về số lượng và phân bố khắp nơi trên Trái Đất, thích nghi với mọi điều kiện sống

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021