Giải bài 20 sinh 6: Cấu tạo trong của phiến lá

 • 1 Đánh giá

Phiến lá gồm 3 phần: biểu bì bao bọc bên ngoài, thịt lá ở bên trong, các gân lá xen giữa phần thịt lá. Tại sao lá có thể tự chế tạo chất dinh dưỡng cho cây? Thành phần nào trong phiến lá thực hiện chức năng đó? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

1. Biểu bì

 • Lớp tế bào biểu bì trong suốt, vách phía ngoài dày => Có chức năng bảo vệ lá
 • Trên biểu bì (chủ yếu yếu ở mặt dưới lá) có nhiều lỗ khí => Giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước

2. Thịt lá

 • Các tế bào thịt lá có vách mỏng, chứa nhiều lục lạp
 • Thịt lá gồm 2 lớp tế bào thực hiện 2 chức năng:
  • Thu nhận ánh sáng
  • Chứa và trao đổi khí để tạo chất hữu cơ cho cây

3. Gân lá

 • Gân nằm xen giữa phần thịt lá
 • Bao gồm: mạch gỗ và mạch rây
 • Chức năng vận chuyển các chất

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 67 - sgk Sinh học 6

Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 67 - sgk Sinh học 6

Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 67 - sgk Sinh học 6

Lỗ khí có chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021