Lỗ khí có chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 67 - sgk Sinh học 6

Lỗ khí có chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

Bài làm:

Câu 3:

  • Lỗ khí có chức năng giúp lá trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước ra ngoài.
  • Đặc điểm phù hợp với chức năng đó là: Lỗ khí nằm trên biểu bì và thường tập trung ở mặt dưới (mặt trên hầu như không có hoặc có rất ít). Lỗ khí thông với các khoang chứa không khí ở bên trong phiến lá, nên thuận tiện cho việc trao đổi khí và thoát hơi nước.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021