Trình bày cấu tạo và chức năng của kính hiển vi.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trình bày cấu tạo và chức năng của kính hiển vi.

Bài làm:

Câu 1:

Kính hiển vi gồm 3 phần chính:

Chân kính: giúp cố định kính

Thân kính

  • Ống kính
    • Thị kính: Kính để mắt vào quan sát
    • Đĩa quay các vật kính: Thay đổi vật kính tùy thuộc độ phóng đại muốn quan sát
    • Vật kính: Kính sát với vật cần quan sát có độ phóng đại
  • Bàn kính: Nơi đặt tiêu bản để quan sát, có kẹp giữ

Ngoài ra, có gương phản chiếu ánh sáng để tập trung ánh sáng vào vật mẫu.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021