Kể tên một số loài động vật ăn thực vật

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 154 sgk Sinh học 6

Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Bài làm:

  • Ngựa, trâu, bò, thỏ, cừu, dê ...

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021