Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 159 sgk Sinh học 6

Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút?

Bài làm:

  • Nhiều loài thực vật có giá trị cao bị giảm sút do bị khai thác và môi trường sống của chúng bị tàn phá.
  • Chưa có những chính sách bảo vệ và gây rựng lại rừng bị chặt phá.
  • Do con người khai thác bừa bãi các khu rừng để phục vụ nhu cầu trước mắt.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021