Trong các chuỗi liên tục sau đây, hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 154 sgk Sinh học 6

Trong các chuỗi liên tục sau đây :

Giải bài 3 trang 154 sgk Sinh 6 | Để học tốt Sinh 6

hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Bài làm:

  • Cây cỏ là thức ăn của con nai, con nai là thức ăn của con hổ.
  • Cây rau muống là thức ăn của con lợn, con lợn là thức ăn của con người.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021