Giải bài 31 sinh 6: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

 • 1 Đánh giá

Tiếp theo của quá trình thụ tinh thực hiện chức năng sinh sản ở thực vật là sự thụ tinh để dẫn tới sự tạo quả và kết hạt. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 31.

A. Lý thuyết

1. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn

 • Sau khi thụ phấn, trên đầu nhụy có rất nhiều hạt phấn.
 • Mỗi hạt phấn hút chất nhày ở đầu nhụy trương lên và nảy mầm thành một ống phấn.

2. Thụ tinh

 • Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử.
 • Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính

3. Kết hạt và tạo quả

 • Sau khi thụ tinh:
  • Hợp tử phát triển thành phôi
  • Noãn phát triển thành hạt chứa phôi
  • Bầu phát triển thành quả chứa hạt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 104 - sgk Sinh học 6

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 104 - sgk Sinh học 6

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021