Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Bài làm:

Câu 1: Thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng

  • Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng
  • Quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa
  • Cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu

=> Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021