Giải bài 30 sinh 6: Thụ phấn

 • 1 Đánh giá

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. Quá trình thụ phấn ở các loài hoa khác nhau có giống nhau không? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 30.

A. Lý thuyết

I. Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn

1. Hoa tự thụ phấn

 • Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó gọi là hoa tự thụ phấn
 • Đặc điểm hoa tự thụ phấn:
  • Hoa lưỡng tính
  • Nhị và nhụy chín cùng một lúc

2. Hoa giao phấn

 • Hoa giao phấn là hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhụy của hoa khác
 • Đặc điểm hoa giao phấn:
  • Là hoa đơn tính hoặc lưỡng tính có nhị và nhụy không chín cùng một lúc
  • Hoa giao phấn thực hiện được nhờ nhiều yếu tố: sâu bọ, gió, người,…

II. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

 • Hoa thường có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm
 • Đĩa mật nằm ở đáy hoa
 • Hạt phấn to, có chất dính, có gai
 • Đầu nhụy thường có chất dính

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 - sgk Sinh học 6

Thụ phấn là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 - sgk Sinh học 6

Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 100 - sgk Sinh học 6

Hãy kể tên hai loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 100 - sgk Sinh học 6

Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 30: Thụ phấn


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021