Mạch rây có chức năng gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Mạch rây có chức năng gì?

Bài làm:

Câu 2: Mạch rây có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ từ lá xuống các cơ quan.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021