Đáp án câu 2 phần 1 đề 10 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2: (1 điểm)

Hãy chọn các cụm từ thích hợp sau đây để điền vào (…) trong các câu sau: (Con người, thứ cây trồng, hoang dại, tốt hơn, thực vật)

Cây trồng bắt nguồn từ cây ……1………. tùy theo mục đích sử dụng mà từ những cây dại ban đầu ……2…….. đã tạo ra nhiều ………3………. khác xa và ………4… so với tổ tiên của chúng.

Bài làm:

1.Hoang dại.

2. Con người.

3. Thứ cây trồng.

4. Tốt hơn.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021