Đáp án câu 3 phần 1 đề 8 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3 ( 1 điểm): Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất.

1. Hoa tự thụ phấn là:

A. Hoa đu đủ B. Hoa bưởi C. Hoa mướp D. Hoa bí

2. " Hạt thóc" là:

A. Quả hạch B. Quả khô nẻ C. Quả mọng D. Quả khô không nẻ

3. Vi khuẩn không có đặc điểm nào?

A. Phân hủy xác sinh vật C. Gây bệnh cho người

B. Góp phần tạp thành dầu lửa D. Hầu hết tự dưỡng

4. Thành phần cấu tạo hai lá mầm:

A. Chất dự trữ B. Phôi C. Vỏ hạt D. Phôi nhũ

Bài làm:

1. B. Hoa bưởi

2. D. Quả khô không nẻ

3. D. Hầu hết tự dưỡng

4. B. và C ( Phôi và vỏ hạt)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021