Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 102 - sgk Sinh học 6

Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn?

Bài làm:

 • Những cây thụ phấn nhờ gió thường có hoa có đặc điểm:
  • Hoa tập trung ở ngọn cây
  • Bao hoa thường tiêu giảm
  • Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng
  • Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ
  • Đầu hoặc vòi nhụy dài, nhiều lông
 • Các đặc điểm hoa ở ngọn cây giúp cho hạt phấn dễ được thổi phát tán đi xa để gặp nhụy của các hoa khác. Các đặc điểm bao hoa thường tiêu giảm, đầu hoặc vòi nhụy thường có lông dính giúp hạt phấn dễ dính vào thụ phấn cho hoa.

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021